Komunikat dyrektora CKE z 24 kwietnia 2020 w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (formuła 2012 i formuła 2017)

Komunikat dyrektora CKE z 24 kwietnia 2020 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (formuła 2012 i formuła 2017).

Proszę zapoznać się z harmonogramem wejść na egzaminy! (wychowawcy).

EGZAMINY ZAWODOWE_2020_CZ.1

EGZAMINY ZAWODOWE_2020_CZ.2