REKRUTACJA 2020 – od 15 czerwca 2020 r. ZAPRASZAMY DO EKONOMIKA!

REKRUTACJA 2020

Zapraszamy uczniów klas ósmych szkoły podstawowej do zapoznania się z ofertą edukacyjną Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Maksymiliana Jackowskiego w Słupcy. Proponujemy kształcenie w zawodzie: technik logistyk/spedytor (klasa policyjna); technik ekonomista (klasa celno-skarbowa); technik reklamy.

Szczegółowe informacje  – w zakładce “Dla kandydata” –  “Regulamin rekrutacji”

Wniosek do pobrania na serwisie internetowym:

Strona systemu Nabór          https://nabor.pcss.pl/slupca

Wniosek – scan można przesłać na sekretariat@zseslupca.eu

 

Badania lekarskie – 6 lipca 2020 r. lekarz medycyny pracy – Antoni Kierepka

klasa 1p godziny 8.00 – 10.00

klasa 1 a godziny 10.30 – 12.00

klasa 1 r godziny 12.30 – 15

 

 

EKONOMIK- TO STRZAŁ W DZIESIĄTKĘ!

HARMONOGRAM REKRUTACJI

15 czerwca – 10 lipca   ZŁOŻENIE WNIOSKU O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY PONADPODSTAWOWEJ

26 czerwca- 10 lipca DOSTARCZENIE ŚWIADECTWA UKOŃCZENIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

31 lipca – 4 sierpnia UZUPEŁNIENIE WNIOSKU O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY PONADPODSTAWOWEJ O ZAŚWIADCZENIE O WYNIKU EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

12 sierpnia PODANIE LISTY KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH I NIEZAKWALIFIKOWANYCH

13-18 sierpnia POTWIERDZENIE WOLI PRZYJĘCIA DO SZKOŁY

19 sierpnia OGŁOSZENIE LISTY KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH I KANDYDATÓW NIEPRZYJĘTYCH