Terminy odebrania świadectw i zaświadczeń

Do 11 sierpnia 2020 r. będą ogłoszone wyniki egzaminu maturalnego; absolwenci odbiorą świadectwa, aneksy i informacje o wynikach.

Do 31 sierpnia 2020 r. będą ogłoszone wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie; szkołom przekazane zostaną również świadectwa i dyplomy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.

Do 15 września 2020 r. – uczniowie/absolwenci składają w szkole deklaracje przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń – luty 2021.