PROJEKT dofinansowany z UE “Rozwój zawodowy uczniów Technikum nr 1 w Zespole Szkół Ekonomicznych w Słupcy”

Pragniemy poinformować, iż Powiat Słupecki wraz z Zespołem Szkół Ekonomicznych w Słupcy realizuje projekt  dofinansowany

z Europejskiego Funduszu Społecznego pn.:

„Rozwój zawodowy uczniów w Technikum nr 1 w Zespole Szkół Ekonomicznych w Słupcy”

 

Całkowita wartość projektu: 1 019 808,00 zł

Termin realizacji: 30.06.2020 – 30.04.2023 zł

Celem głównym projektu jest:

  • podniesienie kompetencji lub kwalifikacji zawodowych wśród 120ucz. (57K; 63M) Technikum w ZSE w Słupcy i 10 (8K,2M) n-li kształcenia zawodowego z ZSE w Słupcy,
  • podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Technikum w ZSE w Słupcy w wyniku doposażenia 8 pracowni zawodowych ,
  • ułatwienie świadomego i odpowiedzialnego wyboru ścieżki edukacyjnej jak i zawodowej dla 362ucz. (233K; 129M) w wyniku realizacji doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz organizacja staży dla 110ucz. (55K;55M).

 

W ramach projektu realizowane będą następujące zadania:

  1. Doposażenie pracowni zawodowych w Technikum nr 1 w Zespole Szkół Ekonomicznych w Słupcy.
  2. Realizacja kursów zawodowych i kursów przygotowujących do matury dla uczniów Technikum nr 1 w Zespole Szkól Ekonomicznych w Słupcy.
  3. Realizacja doradztwa edukacyjno- zawodowego dla uczniów Technikum nr 1 w Zespole Szkół Ekonomicznych w Słupcy.
  4. Podnoszenie kompetencji zawodowych nauczycieli kształcenia zawodowego z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Słupcy.
  5. Organizacja staży dla uczniów Technikum nr 1 w Zespole Szkół Ekonomicznych w Słupcy.

 

Rekrutacja odbędzie się na terenie Zespołu Szkół Ekonomicznych w Słupcy w 3 etapach:

– wrzesień 2020

– wrzesień 2021

– wrzesień 2022

 

Biuro projektu znajduje się pod adresem:  Zespół Szkół Ekonomicznych w Słupcy, ul. Powstańców Wielkopolskich 22, 62-400 Słupca

 

WWW Szkoła-Powiat

 

Wzor_plakatu_poziom2