Poprawkowy egzamin maturalny – 8.09.2020 r.

Poprawkowy egzamin maturalny odbędzie się dnia 8 września 2020 r. tj. wtorek o godzinie 14.00. 

  • język polski i matematyka  – sala gimnastyczna
  • język angielski – aula

Zdający proszeni są, aby stawić się o godzinie 13.15 (dokument tożsamości, własne przybory do pisania, maseczka ochronna) – wejście od sali gimnastycznej.

Prosimy stosować się do procedur bezpieczeństwa – szczegółowe informacje na stronie szkolnej  i drzwiach szkoły.