HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI 15-17.09.2020r.

Szanowni Rodzice/Opiekunowie,

serdecznie zapraszamy na spotkanie z dyrekcją szkoły oraz wychowawcami klas według harmonogramu poniżej:

15.09.2020R. GODZINA: 17.00 KLASY PIERWSZE
Klasa 1r sala nr 2
Klasa 1l sala 1a/SWD
Klasa 1s sala nr 13
16.09.2020R. GODZINA: 17.00 KLASY DRUGIE
Klasa 2r sala nr 6
Klasa 2s sala nr 13
Klasa 2ż sala nr 10
Klasa 2l sala 1a/SWD
Klasa 2b sala nr 15
Klasa 2a sala nr 2
17.09.2020R. GODZINA:17.00 KLASY TRZECIE I CZWARTE
Klasa 3a sala nr 13
Klasa 3b sala nr 10
Klasa 3l sala nr 7
Klasa 4a sala nr 2
Klasa 4b sala nr 9
Klasa 4l sala nr 1a/SWD
Klasa 4ż sala nr 15