WIELKOPOLSKI SALON MATURZYSTÓW 23.09.2020 r.

23 września 2020 r. uczniowie klas maturalnych Zespołu Szkół Ekonomicznych w Słupcy uczestniczyli w 14.edycji Wielkopolskiego Salonu Maturzystów w wersji on line. Wydarzenie to jest największą w kraju kampanią informacyjną przeznaczoną dla uczniów klas maturalnych, przygotowujących się do egzaminu i rekrutacji na studia.

Podczas spotkania uczestnicy mogli wysłuchać prezentacji przygotowanych przez ekspertów OKE w Poznaniu, zapoznać się z wymaganiami maturalnymi oraz webinariami ekspertów i doradców. Przyszli maturzyści  wirtualnie odwiedzili stoiska uczelni w których uzyskali wiedzę na temat oferty kształcenia i zasad przyjęć na studia w roku akademickim 2021/2022.

Udział w tym wydarzeniu z pewnością ułatwi młodzieży podjęcie dobrych decyzji związanych z wyborem dalszej edukacji.

Czatowali uczniowie klas:

IV A- technik ekonomista – wychowawca pani Dorota Adamczewska

IV B- technik organizacji reklamy – wychowawca pani Jolanta Górecka

IV L – technik logistyk – wychowawca pani Urszula Szymczak – Czarcińska

IV Ż – technik żywienia i usług gastronomicznych – wychowawca pani Anna Rajzner

 

Anna Rajzner

nauczyciel przedmiotów zawodowych – gastronomicznych