OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych w Słupcy informuje o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia w ramach projektu „Rozwój zawodowy uczniów w Technikum nr 1 w Zespole Szkół Ekonomicznych w Słupcy”.

BIP Powiatu Słupeckiego

Kliknij w poniższy link:

http://bip.powiat-slupca.pl/slupcap/bip/ogloszenia-i-komunikaty/zespol-szkol-ekonomicznych-w-slupcy.html?pid=7869