KOMUNIKAT – INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Poniżej znajduje się informacja z otwarcia ofert w dniu 3.11.2020 r.
dotyczy zamówienia: zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia w ramach projektu “Rozwój zawodowy uczniów w Technikum nr 1 w Zespole Szkół Ekonomicznych w Słupcy” w ramach poddziałania 8.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy, Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020