KANDYDACI – ZAPRASZAMY DO EKONOMIKA!

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Zespół Szkół Ekonomicznych im. M. Jackowskiego w Słupcy na rok szkolny 2021/2022 prowadzi nabór elektroniczny do klas pierwszych pięcioletniego technikum – szczegóły w Regulaminie rekrutacji”  w zakładce “DLA KANDYDATA”.

I  P TECHNIK LOGISTYK

TECHNIK SPEDYTOR

 

klasa mundurowa

policyjna*

przedmiot rozszerzony geografia 30 uczniów
I A TECHNIK EKONOMISTA

TECHNIK RACHUNKOWOŚCI

 

klasa z innowacją pedagogiczną “Business English z językiem hiszpańskim w obsłudze klienta i kontrahenta zagranicznego” **

przedmiot rozszerzony  matematyka 30 uczniów
I R TECHNIK REKLAMY  

klasa z innowacją pedagogiczną “Fotografia i wideofilmowanie”***

przedmiot rozszerzony język polski

lub

język angielski

30 uczniów

ZPRASZAMY DO ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOMICZNYCH W SŁUPCY!

* TECHNIK LOGISTYK/TECHNIK SPEDYTOR 

klasa mundurowa – policyjna 

Uczniowie zapoznają się z podstawami wiedzy prawnej, poznają psychiczne i fizyczne aspekty pracy w policji; nabędą takich kompetencji i umiejętności pracy w każdym zawodzie jak: właściwa postawa społeczna, obywatelska i patriotyczna oraz odpowiedzialność, dyscyplina, praca pod presją czasu/ w stresie, praca w grupie, planowanie, koordynacja wzrokowo – ruchowa.

Zasadnicze tematy, istotne dla realizacji założeń klasy policyjnej poruszane będą na zajęciach ogólnokształcących ujętych w ramowym planie nauczania rozszerzonych o innowacje pedagogiczne zawierające treści takie jak:

 1. wiedza o społeczeństwie: prawo jako system normatywny, funkcje prawa, znaczenie kodyfikacji, geneza praw człowieka, pojęcie normy prawnej i przepisu prawnego;
 2. edukacja dla bezpieczeństwa: system obronności państwa, ochrona ludności, obrona cywilna, zagrożenia naturalne i w czasie wojny, pierwsza pomoc przedmedyczna, profilaktyka uzależnień, przeciwdziałanie cyberprzemocy, planowanie i prowadzenie akcji ratowniczej, rozpoznawanie sygnałów alarmowania ludności;
 3. wychowanie fizyczne: tor policyjny, zajęcia pływackie, ścianka wspinaczkowa, salka fitness;
 4. doradztwo zawodowe: mocne i słabe strony, autoprezentacja, kompetencje społeczne, motywacja, ścieżka kariery.

Ponadto uczniowie w ramach edukacji policyjnej prowadzonej przez funkcjonariuszy KPP w Słupcy zostaną zapoznani z następującymi blokami tematycznymi:

 • wiedza o państwie i policji,
 • elementy działań prewencyjnych,
 • zagadnienia z zakresu kryminalistyki, zagadnienia ruchu drogowego, wstęp do prawoznawstwa,
 • psychologiczno – etyczne aspekty działań policyjnych,
 • dowód w procesie karnym,
 • prawa i obowiązki pokrzywdzonego/ podejrzanego/ oskarżonego i świadka,
 • odpowiedzialność karna za wykroczenia i przestępstwa,
 • musztra,
 • Tradycje Policji,
 • Zawód policjanta – powołanie i służba.

Dodatkowo uczniowie odbędą następujące zajęcia i zdobędą takie umiejętności jak:

 • strzelectwo sportowe,
 • techniki samoobrony/ techniki interwencyjne i sztuki walki,
 • zajęcia z żeglarstwa.

Uczniowie mają zaplanowany udział w zawodach i turniejach sportowych, udział w konkursach tematycznych, udział w akcjach związanych z propagowaniem zasad bezpieczeństwa, udział w akcjach wolontariatu, w grach terenowych, w akcjach o charakterze profilaktycznym.

Uczniowie będą uczestniczyli w uroczystościach państwowych i Święcie Policji oraz demonstrowali swoje umiejętności w mundurze podczas spotkań z rodzicami oraz podczas lokalnych i szkolnych uroczystości.

 

 

* * TECHNIK EKONOMISTA/ TECHNIK RACHUNKOWOŚCI 

Klasa z innowacją pedagogiczną “Bussines English i język hiszpański w obsłudze klienta i kontrahenta zagranicznego”

Uczniowie skoncentrują się nie tylko na praktycznej znajomości języka angielskiego w obszarach takich jak wymowa, gramatyka, słownictwo, komunikacja werbalna, pisanie w języku angielskim, ale przede wszystkim nabędą niezbędnych umiejętności do pracy poprzez szkolenie specjalnościowe koncentrujące się na wykorzystaniu języka angielskiego do pracy w środowisku międzynarodowym w obszarze ekonomii, rachunkowości, i finansów. Rozwinięte zostaną umiejętności takie jak język angielski w negocjacjach, techniki tłumaczeniowe, korespondencja biznesowa oraz prezentacje biznesowe.

Dodatkowo innowacja zakłada naukę dwóch innych języków obcych od podstaw tj. języka hiszpańskiego i języka rosyjskiego. Uczniowie poznają podstawowe słownictwo niezbędne do codziennej pracy przy obsłudze klienta obcojęzycznego m.in. nauczą się prowadzić rozmowy telefoniczne z klientami, tworzyć proste formy wypowiedzi, a także rozwiązywać pojawiające się problemy przy użyciu języka hiszpańskiego.

 

*** TECHNIK REKLAMY 

klasa z innowacją pedagogiczną “Fotografia i wideofilmowanie”

Uczniowie w ramach kierunku technik reklamy będą mieli okazję zgłębić zagadnienia związane z socjologią, psychologią społeczną, jak również zdobyć niezbędne wiadomości z obszaru mass mediów, projektowania graficznego oraz redagowania tekstów.

Realizując zajęcia z innowacją fotografia i wideofilmowanie mogą oczekiwać zajęć skupiających się na poznaniu historii filmu oraz fotografii. Zapoznają się także z całym szeregiem różnych technik fotograficznych, jak również rozwijać swoje umiejętności w zakresie realizowania projektów telewizyjnych oraz filmowych. W ramach zajęć przewidziana jest również nauka filmowania i obsługi drona.

Oprócz tego uczniowie poznają techniki fotografii studyjnej, reklamowej czy przyrodniczej, grafiki animacyjnej czy fotografii ilustracyjnej i filmowej. Oferta zajęć jest zróżnicowana, zatem bez problemu każdy dopasuje je do swoich zainteresowań!

Absolwent kierunku posiądzie wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • projektowania graficznego
 • znajomości historii filmu i fotografii
 • dysponowania specjalistyczną wiedzą dotyczącą technik fotograficznych
 • realizowania projektów telewizyjnych oraz filmowych (produkcji, czyli nagrywanie filmu i postprodukcja, czyli obróbki filmu)
 • filmowania i obsługi drona
 • marketingu, aby skutecznie pozyskiwać klientów na filmy ślubne i/lub reklamowe.
 • znajomości zagadnień z obszaru mass mediów, socjologii, psychologii społecznej
 • projektowania kampanii reklamowych

 

 

NASZE MOCNE STRONY

 • 96 LAT TRADYCJI
 • SREBRNA TARCZA PERSPEKTYW DLA NAJLEPSZYCH TECHNIKÓW W POLSCE 2021, 2020, 2019
 • WYKWALIFIKOWANA KADRA PEDAGOGICZNA
 • WYSOKA ZDAWALNOŚĆ EGZAMINÓW MATURALNYCH
 • WYSOKA ZDAWALNOŚĆ EGZAMINÓW POTWIERDZAJĄCYCH KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
 • SZKOLNY KLUB WOLONTARIATU
 • ZAJĘCIA W CIEMNI FORTOGRAFICZNEJ
 • ZAJĘCIA SPORTOWE W TYM STRZELECTWO, PŁYWANIE, SAMOOBRONA
 • SALKA FITNESS
 • LIGII PRZEDMIOTOWE W RAMACH PROGRAMU “CYFROWA WIELKOPOLSKA 202@”
 • LABORATORIA I STAŻE NA POLITECHNICE POZNAŃSKIEJ W RAMACH PROJEKTU “CZAS ZAWODOWCÓW BIS”
 • PROJEKT “ROZWÓJ ZAWODOWY UCZNIÓW TECHNIKUM NR 1”
 • PRAKTYKI ZAGRANICZNE W PORTUGALII I HISZPANII W RAMACH PROJEKTU ERASMUS +
 • ZAJĘCIA DODATKOWE : JĘZYKI OBCE, KOŁA TANECZNE, BASEN, STRZELECTWO, SAMOOBRONA, LIGA PRZEDMIOTOWA , KLUB WOLONTARIUSZA, KLUB EKLAMOMANIAKÓW 
 • WSPÓŁPRACA Z UCZELNIAMI WYŻSZYMI: UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU, UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WYDZIAŁ EKONOMICZNY W POZNANIU, WYŻSZA SZKOŁA HANDLU I USŁUG W POZNANIU, PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE

 

A PRZEDE WSZYSTKIM OFERUJEMY – MIŁĄ ATMOSFERĘ UCZENIA SIĘ I ROZWOJU!

KANDYDACIE – WYBÓR JEST PROSTY BO  ….         EKONOMIK – TO STRZAŁ W “10”