PROJEKTY REALIZOWANE W EKONOMIKU

 1. PROJEKT “CZAS ZAWODOWCÓW BIS/POLITECHNIKA POZNAŃSKA

Zespół Szkół Ekonomicznych w Słupcy bierze udział w projekcie dofinansowanym z Funduszy Europejskich pt. ” Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska” realizowanym przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego reprezentowany przez Departament Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w partnerstwie  z Politechniką Poznańską.

Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia zawodowego poprzez:

 • zwiększenie dostępu do staży/praktyk dla 8 000 uczniów i do zajęć specjalistycznych dla 10 000 uczniów;
 • poprawę przygotowania szkół do kształcenia zgodnego z potrzebami rynku pracy m.in. poprzez doposażenie 46 szkół 4 placówek prowadzących kształcenie zawodowe;
 • podniesienie kwalifikacji co najmniej 261 nauczycieli i kompetencji co najmniej 6 000 uczniów na terenie województwa wielkopolskiego  do końca 2022 roku.

 

 

    2. AKADEMIA KOMPETENCJI ZAWODOWYCH W POWIECIE SŁUPECKIM

koordynator szkolny – pani Henryka Pińska 

 1. Kursy zawodowe i kwalifikacyjne dla uczniów:
 • kurs wózków widłowych z wymianą butli gazowej,
 • kurs grafiki komputerowej 
 • kurs tworzenia stron www
 • kurs kelnerski
 • kurs barman – blender

      2.  Staże płatne dla uczniów u pracodawców

      3. Studia podyplomowe dla nauczycieli

      4. Doposażenie dla szkoły

      5. Doradztwo zawodowe

 

     3. ROZWÓJ ZAWODOWY UCZNIÓW W TECHNIKUM NR 1 W ZSE W SŁUPCY

koordynator szkolny pani Arleta Herudzińska

W ramach projektu realizowane są następujące zadania:

 1. Doposażenie pracowni zawodowych w Technikum nr 1
 2. Realizacja kursów zawodowych i kursów przygotowujących do matury dla uczniów Technikum nr 1
 3. Realizacja doradztwa edukacyjno – zawodowego dla uczniów Technikum nr 1
 4. Podnoszenie kompetencji zawodowych nauczycieli kształcenia zawodowego
 5. Organizacja staży dla uczniów Technikum nr 1