INFORMACJA – DZIEŃ WOLNY OD PRACY

Zgodnie z zarządzeniem Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Maksymiliana Jackowskiego w Słupcy, z dnia 01 kwietnia 2021 r., dzień 02 kwietnia 2021 r. został ustalony dniem wolnym od pracy dla pracowników administracji i obsługi – w związku z koniecznością zrealizowania obowiązującego wymiaru czasu pracy za święta przypadające w sobotę, w tym wypadku 01 maja 2021 r.

Dyrektor szkoły

/-/ mgr Karolina Rakowicz