UWAGA KONKURS „ŻYWA OKŁADKA”

Biblioteka ZSE zaprasza do udziału w szkolnym konkursie fotograficznym „Żywa okładka”.

REGULAMIN KONKURSU

Cele konkursu:
popularyzacja czytelnictwa,
rozwijanie kreatywności i wyobraźni uczestników,
zachęcenie uczniów do twórczej aktywności,
wykorzystanie w praktyce umiejętności pracy z nowymi technologiami.

Przedmiot konkursu:
1.Przedmiotem konkursu jest wykonanie autorskiej fotografii inspirowanej okładką wybranej książki, czyli jak najdokładniejszej kopii okładki książki.
2.Wybrana okładka książki oraz zdjęcie stworzonej „żywej okładki” powinno przedstawiać człowieka lub grupę ludzi.
3.Do „żywej okładki” należy dołączyć zdjęcie oryginału (okładki książki).

Adresaci konkursu:

Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów naszej szkoły.

Termin zgłaszania prac do 30.04.2021 r.

Zasady uczestnictwa:

1. Zgłoszone do konkursu zdjęcie powinno zostać zapisane w formacie jpg lub png; jego rozdzielczość nie powinna być mniejsza niż 3200x2400px.
W nazwie pliku musi się znaleźć imię i nazwisko uczestnika konkursu.
2. Jeśli okładka przedstawia grupę ludzi, autor pracy, przesyłając fotografię, załącza oświadczenie zapewniające, że osoby, których wizerunek znajduje się na zdjęciu, wyraziły zgodę na publikację tegoż wizerunku. Autorzy fotografii składają oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
3. Zgłaszane prace muszą być w pełni autorskie.
4. Zdjęcie konkursowe i zdjęcie oryginalnej okładki należy przesłać pocztą elektroniczną na adres:
mochocka@zseslupca.eu
W treści wiadomości należy wpisać swoje dane: imię, nazwisko, klasę.
5. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 10.05.2021 r.

Zapraszam do udziału w konkursie !
Małgorzata Ochocka – nauczyciel bibliotekarz