SUKCES UCZNIÓW EKONOMIKA NA OLIMPIADZIE INNOWACJI TECHNICZNYCH I WYNALAZCZOŚCI – BLOK B

Dnia 14 kwietnia 2021 r. o godzinie 10.00 uczniowie EKONOMIKA Lidia Majchrzak z klasy II a (technik ekonomista), Adrian Nowak z klasy II a (technik ekonomista), Wiktor Pera z klasy I l (technik logistyk) brali udział w eliminacjach okręgowych Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości – Blok B.

Eliminacje okręgowe zorganizowało Polskie Stowarzyszenie Wynalazców i Racjonalizatorów w Warszawie – etap okręgowy trwał 90 minut (test wielokrotnego wyboru 30 pytań oraz 3 zadania z Ustawy “Prawo własności przemysłowej’ i historii wynalazków).

Uczniowie EKONOMIKA zaprezentowali bardzo dobre przygotowanie:

  • Lidia Majchrzak – zajęła 1 miejsce – zakwalifikowała się do etapu centralnego
  • Adrian Nowak – zajął 2 miejsce – zakwalifikował sie do etapu centralnego
  • Wiktor Pera – zajął 6 miejsce

Lidia i Adrian zmierzą się z reprezentantami różnych okręgów z całej Polski podczas etapu centralnego, który odbędzie się w dniach 28-30.05.2021 r. w Liceum Ogólnokształcącym w Koszalinie.

Gratulacje i trzymamy kciuki!

Agnieszka Pol- nauczyciel przedmiotów ekonomicznych, opiekun olimpiady