HARMONOGRAM KURSU OPERATORA WÓZKA JEZDNIOWEGO

Informujemy, że kurs operatora wózka jezdniowego rozpoczyna się w piątek 11 czerwca 2021 roku o godzinie 15:00 w Zespole Szkół Ekonomicznych w Słupcy. Program kursu obejmuje 30 godzin zajęć teoretycznych oraz praktycznych.

Celem szkolenia jest przygotowanie uczniów do obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia z wysięgnikiem oraz wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem. Po zakończeniu zajęć uczestnicy zdają egzamin kwalifikacyjny przed komisją powołaną przez Urząd Dozoru Technicznego.

Kurs skierowany jest do uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych w Słupcy kształcących się w zawodzie technik logistyk.

Szkolenie odbywa się w ramach projektu „Rozwój zawodowy uczniów w Technikum nr 1 w Zespole Szkół Ekonomicznych w Słupcy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Harmonogram kursu operatora wózka jezdniowego