PATRIOTYZM REFLEKSYJNY NA CO DZIEŃ W EKONOMIKU – LEKCJA Z HISTORIĄ

Dnia 7 czerwca 2021 r. klasa 1 s (technik spedytor) wraz z nauczycielem historii panem mgr Maciejem Halaba w ramach działań zawartych w programie wychowawczo – profilaktycznym ZSE związanych z patriotyzmem odwiedziła lokalny cmentarz żydowski przy ulicy Gajowej i cmentarz prawosławny przy ulicy Szeluty.

Podczas II wojny światowej cmentarz żydowski został zniszczony przez niemieckich nazistów, a nagrobki posłużyły do budowy ulic w mieście. Dzięki staraniom miejscowych społeczników, część płyt nagrobnych udało się odnaleźć. Niektóre z nich były prezentowane w muzeum w Słupcy. Najstarsza znaleziona macewa pochodzi z 1888 r. Dziś teren cmentarza znajduje się na terenie lasku miejskiego, jego lokalizację upamiętnia pomnik.

Cmentarz prawosławny to  niefunkcjonujący już cmentarz dla prawosławnej ludności rosyjskiej  przybyłej na ziemie słupeckie w XIX wieku, kiedy to Słupca znalazła się w Królestwie Polskim, zależnym od Rosji. Na miejscu, gdzie kiedyś znajdował się cmentarz, obecnie przy ul. Szeluty, znajduje się pomnik upamiętniający zmarłych.

 

“Nie ma drzew bez korzeni – a człowieka, bez ojczyzny”

Rozpoznaj w sobie patriotę!

Agnieszka Pol wicedyrektor ZSE