PROGRAMY EDUKACYJNO -PROFILAKTYCZNE REALIZOWANE W EKONOMIKU

W naszej szkole w roku szkolnym 2020/2021 w ramach działań prozdrowotnych realizowane były profilaktyczne programy edukacyjne:

  1. Program edukacyjny w zakresie profilaktyki uzależnień pt. „ARS, czyli jak dbać o miłość?”powstał w odpowiedzi na sytuację epidemiologiczną w zakresie używania substancji psychoaktywnych przez młodzież. Wyjątkowość programu polega na kompleksowym podejściu do profilaktyki uzależnień w kontekście wartości wyznawanych przez młodych ludzi.

Głównym celem było ograniczenie używania alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych przez uczniów szkół ponadpodstawowych.

https://www.gov.pl/web/gis/ars-czyli-jak-dbac-o-milosc–nowoczesna-edukacja-dla-mlodziezy-z-akresu-profilaktyki-uzaleznien

  1. W ramach działań profilaktyki raka szyjki macicy realizowany był program pt. „Wybierz życie – pierwszy krok”.

Celem było: podniesienie poziomu wiedzy uczniów i ich opiekunów na temat profilaktyki raka szyjki macicy i roli wirusa HPV w jego powstawaniu oraz zachęcenie do regularnych wizyt u ginekologa i wykonywania badań cytologicznych. Adresatami programu byli  uczniowie szkół ponadpodstawowych kl. I.

http://www.pierwszykrok.edu.pl