LIGA JĘZYKA POLSKIEGO

Zespół Szkół Ekonomicznych w Słupcy uczestniczył od listopada 2020 roku do kwietnia 2021 roku w projekcie Cyfrowa Wielkopolska mającym na celu uczestniczenie uczniów szkół licealnych i technicznych w comiesięcznych rozgrywkach przedmiotowych. W ramach projektu sześciu uczniów (Adrian Nowak, Lidia Mjchrzak, Julia Wolniewicz, Anna Parus, Martyna Sęk i Nadia Leśniewicz) reprezentowało naszą szkołę w rozgrywkach języka polskiego, a opiekę nad uczniami sprawowała pani mgr Paulina Sieradzka.

Tematyka każdego spotkania dotyczyła innego działu z zakresu historii literatury powszechnej i języka polskiego: literatury oświecenia, romantyzmu, pozytywizmu, Młodej Polski, dwudziestolecie międzywojennego i okresu wojny i okupacji, ponadto historii polskiego języka, poprawności językowej, fleksji i składni, dialektologii.

W ramach rozgrywek uczniowie naszej szkoły wykazali się dobrym nastawieniem, oczytaniem, rozumieniem poszczególnych zagadnień.

Na zdjęciu uczniowie: Julia Wolniewicz, Anna Parus, Adrian Nowak, Lidia Majchrzak, Martyna Sęk, Nadia Leśniewicz, Patrycja Ćwiklińska, Klaudia Miara, Martyna Chatkowska wraz z nauczycielką języka polskiego Pauliną Sieradzką.
Na zdjęciu uczniowie: Julia Wolniewicz, Anna Parus, Adrian Nowak, Lidia Majchrzak, Martyna Sęk, Nadia Leśniewicz, Patrycja Ćwiklińska, Klaudia Miara, Martyna Chatkowska wraz z nauczycielką języka polskiego panią mgr  Pauliną Sieradzką.