Podsumowanie praktyk zawodowych realizowanych w formie projektu edukacyjnego – TECHNIK EKONOMISTA

Praktyki zawodowe dla uczniów  klasy II A i III A (technik ekonomista) w roku szkolnym 2020/21 zrealizowane zostały  w formie projektu edukacyjnego we współpracy z pracodawcą, a pod kierunkiem szkolnego opiekuna praktyk – nauczyciela przedmiotów zawodowych.

Uczniowie podzieleni zostali na 4-5 osobowe zespoły projektowe. Każdy zespół miał do przygotowania projekt edukacyjny, mający na celu wytworzenie produktu końcowego lub rozwiązanie konkretnego problemu z zastosowaniem różnych metod, form oraz środków. Zakres tematyczny projektów dotyczył wybranych treści nauczania określonych w programie praktyki zawodowej.

 

W dniu 11 czerwca 2021 uczniowie w/w klas, w obecności dyrekcji szkoły, członków komisji ekonomistów oraz rówieśników, prezentowali efekty swojej miesięcznej pracy.

 

Wszyscy z ogromnym zainteresowaniem zapoznali się z przedstawionymi  projektami edukacyjnymi.

Serdecznie dziękujemy uczniom klasy II A i III A, za zaangażowanie oraz profesjonalne podejście do innowacyjnych praktyk zawodowych.

 

Realizacja projektu odbyła się w terminie od4.05.2021 r. do 31.05.2021 r.

Pięcioro uczniów z klasy 2a przedstawia wyniki projektu edukacyjnego. Przed nimi na stoliku laptop. W tle prezentacja multimedialna.
Pięcioro uczniów z klasy 2a przedstawia wyniki projektu edukacyjnego. Przed nimi na stoliku laptop. W tle prezentacja multimedialna.

 

Pięć uczennic z klasy 3a przedstawia wyniki projektu edukacyjnego. W tle prezentacja multimedialna
Pięć uczennic z klasy 3a przedstawia wyniki projektu edukacyjnego. W tle prezentacja multimedialna.
Pięć uczennic przedstawia wyniki projektu edukacyjnego. Przed nimi siedzą pozostali uczniowie z klasy 3a
Pięć uczennic przedstawia wyniki projektu edukacyjnego. Przed nimi siedzą pozostali uczniowie z klasy 3a.