9 września zawsze o godz. 9.09 obchodzimy Światowy Dzień FAS

Światowy Dzień FAS (Alkoholowy Zespół Płodowy) obchodzony jest 9 września i rozpoczyna się punktualnie o godzinie 9:09 od 1999 roku, kiedy to w Auckland w Nowej Zelandii, o tej właśnie godzinie zabrzmiały dzwony w Kościele Metodystów. Powtarzające się dziewiątki w dacie i godzinie mają symboliczną wymowę: 9 miesięcy ciąży bez alkoholu.

Kampania prowadzona na tę okoliczność ma na celu uświadomienie (nie tylko przyszłym matkom) skutków picia alkoholu w czasie ciąży, jego wpływu na rozwój płodu, a w przyszłości na możliwy, nieprawidłowy rozwój dziecka. Ma ona również uczulić całe społeczeństwo na problem FAS.
W Polsce każdego roku w szpitalach rodzi się więcej dzieci z FAS niż z zespołem Downa.

Według Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ok. 30 proc. polskich kobiet pije alkohol w czasie ciąży narażając siebie i swoje dziecko na niebezpieczeństwo. Szacuje się, że w Polsce rodzi się 3 dzieci z pełnoobjawowym FAS na 1000 żywo urodzonych. Dzieci z mniej nasilonymi uszkodzeniami poalkoholowymi jest znacznie więcej.

FAS jest nieuleczalny. Ale jest to  jedyne zaburzenie rozwojowe, którego można całkowicie uniknąć stosując abstynencję w ciąży.

Agnieszka Pol