PAŹDZIERNIK MIESIĄCEM BIBLIOTEK SZKOLNYCH

Październik jest Międzynarodowym Miesiącem Bibliotek Szkolnych. Celem akcji jest zwrócenie uwagi na ogromną rolę bibliotek w życiu szkoły, w nauce i rozwijaniu zainteresowań czytelniczych dzieci i młodzieży. Z tej okazji biblioteka szkolna ogłasza KONKURS NA RECENZJĘ ULUBIONEJ KSIĄŻKI -”WARTO PRZECZYTAĆ”.

Cele konkursu:
popularyzacja czytelnictwa oraz twórczości literackiej,
pobudzanie wyobraźni, kreatywności i aktywności twórczej uczniów,
kształtowanie umiejętności wyrażania refleksji i opinii o dziele literackim.

Przedmiot konkursu:

Konkurs polega na napisaniu jednej recenzji ulubionej książki.

Adresaci konkursu:

Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów naszej szkoły.

Termin zgłaszania prac do 15.10 2021 r.

Zasady uczestnictwa:

Prace należy przesłać drogą elektroniczną na adres: mochocka@zseslupca.eu
Praca powinna zawierać: imię i nazwisko uczestnika konkursu oraz autora i tytuł recenzowanej książki.
Objętość pracy – jedna strona A4, czcionka 12, Time New Roman, interlinia 1,5.

Kryteria oceniania:

kompozycja,
poprawność językowa, ortograficzna, interpunkcyjna,
kultura słowa,
kreatywność,
ogólny wyraz artystyczny.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 19.10.2021 r.

Zapraszam do udziału w konkursie!

Małgorzata Ochocka – nauczyciel bibliotekarz