13.10.2021 UROCZYSTOŚĆ ŚLUBOWANIA UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH

Dnia 13.10.2021 r. w Auli Zespołu Szkół Ekonomicznych w Słupcy odbyło się uroczyste Ślubowanie Uczniów klas pierwszych.

Uroczystość miała wzniosły charakter – poczet sztandarowy, sztandar Zespołu Szkół Ekonomicznych w Słupcy, hymn państwowy.

Przemówienie do uczniów klas pierwszych wygłosiła pani dyrektor Karolina Rakowicz.

Uczniowie z dumą i przejęciem  wygłosili przysięgę:

Pomni ideałów Wielkiego Syna Narodu i Patrona Naszej Szkoły Maksymiliana Jackowskiego, My uczniowie klas pierwszych uroczyście ślubujemy: obywatelską i uczniowską postawą godnie reprezentować naszą Ojczyznę i szkołę, rozwijać swoją osobowość i intelekt, uczyć się systematycznie i pilnie, przestrzegać obowiązków wynikających ze Statutu Szkoły,  w nauce, przyszłej pracy i życiu, kierować się słowami patrona: ciągle rozwijać się w cnotach rodzinnych i obywatelskich, strzec wiary ojczystej, języka i obyczajów, podnosić byt ekonomiczny Ojczyzny.

Uroczystość Ślubowania połaczona była ze Świętem Patrona ZSE Słupca.

Uroczystość ślubowania oraz  informację o patronie szkoły w gablotce szkolnej przygotowały panie Sylwia Barciszewska i pani Anna Rędziak – nauczyciele przedmiotów ekonomicznych.

 

Agnieszka Pol