OLIMPIADA “WARTO WIEDZIEĆ WIĘCEJ O UBEZPIECZENIACH SPOŁECZNYCH” I etap szkolny

W dniu 23 listopada 2021 r. w naszej szkole odbył się I etap (szkolny) Olimpiady “Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”, której organizatorem jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Główną ideą ogólnopolskiej Olimpiady jest kształtowanie przezorności ubezpieczeniowej młodzieży i uczenie solidarności międzypokoleniowej – wzajemnej odpowiedzialności wobec osób, które przynależą do innych pokoleń.

Udział w Olimpiadzie wzięli uczniowie klasy 3 A i 4 A (technik ekonomista). Do kolejnego II etapu Wojewódzkiego Olimpiady zostaną zgłoszeni uczniowie ( 3 osoby), którzy uzyskaw etapie szkolnym największą ilość punktów.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za wzięcie udziału i życzymy powodzenia!

Sylwia Barciszewska – opiekun olimpiady, nauczyciel przedmiotów ekonomicznych 

 

Agnieszka Pol