KURATOR – ZAWÓD CZY MISJA?

Uczniowie z klasy 3s na spotkaniu z Kierownikiem Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Słupcy
Uczniowie klasy 3s na spotkaniu z Kierownikiem Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Słupcy.

Dnia 18 listopada 2021 r. odbyło się spotkanie z panią Marzenną Lubańską – Kierownikiem Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Słupcy. Uczniowie klasy 3s (technik spedytor) zapoznali się z obowiązkami i zakresem działania kuratora. Młodzież poznała również skuteczne metody rozwiązywania spraw.

SZKOLNY OŚRODEK KARIER