„ABC PRZEDSIĘBIORCZOŚCI”- FUNDACJA WSPOMAGANIA WSI

7 marca 2022 r. odbyło się pierwsze spotkanie w ramach projektu  „ABC przedsiębiorczości”.  Warsztaty mają na celu podniesienie poziomu wiedzy oraz umiejętności z zakresu otwierania i prowadzenia indywidualnej działalności gospodarczej. Zajęcia  prowadzi pani Iwona Biadasz. Uczestnikami projektu są uczniowie klas trzecich.

 

Szkolny Ośrodek Karier