„MŁODZIEŻ ZSE PRZEDSIĘBIORCZA”- ROLA INSTYTUCJI WSPIERAJĄCYCH RYNEK PRACY

7 marca 2022 r. rozpoczął się cykl spotkań dla uczniów klas czwartych pt. „Młodzież ZSE przedsiębiorcza”- rola instytucji wspierających rynek pracy. Prelegentem był kierownik Urzędu Pracy w Słupcy – pani Anna Mokrzycka. Panel obejmował  takie zagadnienia jak zasady funkcjonowania instytucji wspierających rynek pracy, projekty, oferty pracy i staży, samozatrudnienie itp. Istniała również możliwość indywidualnych konsultacji.

 

Szkolny Ośrodek Karier

 

Uczniowie klas czwartych na spotkaniu z kierownikiem Urzędu Pracy w Słupcy
Uczniowie klas czwartych na spotkaniu z kierownikiem Urzędu Pracy w Słupcy.