DZIEŃ WSPÓŁPRACY Z WYDZIAŁEM EKONOMICZNYM UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W POZNANIU

Dnia 24 marca 2022 r. odbędzie się VII edycja Dnia Współpracy z Wydziałem Ekonomicznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w formule on-line na kanale wydziałowym serwisu YouTube. Podczas spotkania będzie można zapoznać się z ofertą Wydziału Ekonomicznego UP Poznań – zaprezentowana zostanie działalność naukowa i dydaktyczna w powiązaniu z wywiadami, webcastami, relacjami studentów, konkursem wiedzy ekonomicznej oraz materiałami studenckich kół naukowych i samorządu Wydziału.

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Maksymiliana Jackowskiego w Słupcy podpisał umowę o współpracy w 2019 roku, uczniowie biorą udział w ogólnopolskim konkursie Zostań Ekonomistą.

Udział w spotkaniu na auli wezmą klasy III A i IV A (technik ekonomista).

Anna Rędziak – nauczyciel przedmiotów ekonomicznych, koordynator spotkania

DW_plakat_2022_2

DZIEŃ WSPÓŁPRACY 24.03.2022

Agnieszka Pol, wicedyrektor ZSE