UCZNIOWIE EKONOMIKA ZAKWALIFIKOWALI SIĘ DO ELIMINACJI OKRĘGOWYCH OLIMPIADY INNOWACJI TECHNICZNYCH I WYNALAZCZOŚCI – BLOK B

Dnia 9 marca 2022 r. odbyły się szkolne eliminacje ogólnopolskiej Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości – Blok B. Uczniowie Lidia Majchrzak z klasy III A (technik ekonomista), Jakub Słowiński z klasy II L (technik logistyk) i Adrian Nowak z klasy III A (technik ekonomista) – uzyskali najwięcej punktów z testu i tym samym będą reprezentować naszą szkołę na eliminacjach okręgowych w Zespole Szkół Łączności w Poznaniu dnia 4.04.2022 r.

Gratulacje i życzymy dalszych sukcesów!

 

Agnieszka Pol, opiekun olimpiady OITW, wicedyrektor ZSE