ZAWÓD: RZECZNIK PRAW KONSUMENTA

22 marca 2022 roku rozpoczął się cykl spotkań z Powiatowym Rzecznikiem Praw Konsumenta.

W spotkaniach brali udział uczniowie z klas: 2s (technik spedytor), 3a (technik ekonomista), 3ż (technik żywienia i usług gastronomicznych).

Celem spotkania było  poznanie zadań Rzecznika Praw Konsumenta oraz poszerzenie wiedzy na temat praw konsumenta. Uczniowie uzyskali informacje o prawnych uwarunkowaniach sprzedaży konsumenckiej, głównych zadaniach instytucji stojących na straży przestrzegania praw konsumenta oraz na temat pracy w administracji publicznej.

Dziękujemy pani Magdalenie Żychowicz – Powiatowemu Rzecznikowi Praw Konsumenta za przeprowadzenie prelekcji!

 

Szkolny Ośrodek Karier

 

Uczniowie klas drugich i trzecich na spotkaniu z Powiatowym Rzecznikiem Praw Konsumenta.
Uczniowie klas drugich i trzecich na spotkaniu z Powiatowym Rzecznikiem Praw Konsumenta.