UWAGA! KONKURS „TO WARTO PRZECZYTAĆ”!

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Słupcy ogłasza powiatowy konkurs literacki pod hasłem „To warto przeczytać”. Celem konkursu jest promowanie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, rozwijanie wyobraźni i kreatywności uczniów, popularyzacja książek oraz rozwijanie umiejętności literackich.

REGULAMIN KONKURSU

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych z klas VII – VIII oraz uczniów szkół ponadpodstawowych powiatu słupeckiego.
Prace dostarczone na konkurs muszą być pracami własnymi, które nie były wcześniej nagradzane i publikowane
Termin składania prac mija 22.04.2022 r.
Prace należy dostarczyć do Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Słupcy ul. Armii Krajowej 27, 62-400 Słupca lub przesłać na adres mailowy: wypozyczalnia.bibliotekaslupca@gmail.com

Prace należy podpisać imieniem i nazwiskiem, podać szkołę oraz klasę, której uczestnik jest uczniem.
Prace oceni komisja powołana przez organizatora.
O rozstrzygnięciu konkursu i wręczeniu nagród uczestnicy zostaną powiadomieni przez organizatora.
Wybrane z nagrodzonych prac zostaną odczytane podczas ogłoszenia wyników.
Organizatorzy nie zwracają dostarczonych prac.
Dla biorących udział w konkursie dzieci i młodzieży ( poniżej 18 roku życia) wymagana jest zgoda z klauzulą informacyjną podpisana przez rodziców lub opiekunów.
Zgoda z klauzulą informacyjną znajduje się w Załączniku na stronie internetowej biblioteki.

Zapraszam do udziału w konkursie!

Małgorzata Ochocka – nauczyciel bibliotekarz