STYPENDIA POMOSTOWE DLA MATURZYSTÓW, ABSOLWENTÓW TECHNIKÓW, KTÓRZY UKOŃCZYLI SZKOŁĘ W 2022 R.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Poznaniu informuje, że zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy KOWR a Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości w Łodzi dotyczącej realizacji XXI edycji Programu Stypendystów Pomostowych 2022/2023.

Program adresowany jest tylko do maturzystów, absolwentów techników, którzy ukończyli szkołę w 2022 roku. 

Stypendium pomostowe przyznawane jest tylko na okres pierwszego roku stacjonarnych studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich realizowanych w polskich publicznych uczelniach akademickich.

Nabór kandydatów na stypendystów zgodnie z “Regulaminem przyznawania i przekazywania stypendiów dla studentów w ramach XXI edycji Programu Stypendiów Pomostowych w roku akademickim 2022/2023” – wszystkie informacje i kryteria na stronie www.stypendia-pomostowe.pl