HURRA !!! HURRA !!! HURRA !!!

Miło nam poinformować, iż 15 czerwca 2022r. Zespół Szkół Ekonomicznych w Słupcy, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Słupecki, podpisał kolejny projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich “Wsparcie uczniów Technikum nr 1 w Zespole Szkół Ekonomicznych w Słupcy”, którego celem jest podniesienie kompetencji zawodowych 134 uczniów poprzez realizację kursów i staży zawodowych oraz podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez doposażenie pracowni zawodowych w okresie od 1 czerwca 2022 do 30 czerwca 2023.

Całkowita wartość projektu: 470 874,75 PLN
Dofinansowanie projektu: 423 787,27 PLN
DZIĘKUJEMY !!!