Informacja dot. rekrutacji do projektu „Wsparcie uczniów Technikum nr 1 w ZSE im. Maksymiliana Jackowskiego w Słupcy”

Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych w Słupcy, informuje, iż rekrutacja uczestników w ramach projektu „Wsparcie uczniów Technikum nr 1 w Zespole Szkół Ekonomicznych w Słupcy” na formę wsparcia:
Organizacja staży dla uczniów Technikum nr 1 w Zespole Szkół Ekonomicznych w Słupcy:

• Stypendium stażowe 150h/staż – technik logistyk 21 uczniów
• Stypendium stażowe 150h/staż – technik spedytor 14 uczniów
• Stypendium stażowe 150h/staż – technik reklamy 14 uczniów
• Stypendium stażowe 150h/staż – technik ekonomista 14 uczniów
• Stypendium stażowe 150h/staż – technik rachunkowości 14 uczniów
• Stypendium stażowe 150h/staż – technik żywienia i usług gastronomicznych 7 uczniów

odbędzie się zgodnie z Regulaminem Rekrutacji w okresie od 15 do 20 czerwca 2022r.
Dokumenty określone w regulaminie należy składać w biurze projektu – gabinet dyrektora szkoły do 20.06.2022r.

 

Informacja dotycząca rekrutacji do projektu „Wsparcie uczniów Technikum nr 1 w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Maksymiliana Jackowskiego w Słupcy”