BEZPŁATNA PROFILAKTYKA STOMATOLOGICZNA

Na podstawie ustawy z dnia 12 kwietnia 2019r. o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz.U. z 2019r. poz. 1078) informujemy, że uczniowie Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Maksymiliana Jackowskiego w Słupcy mają prawo do bezpłatnej profilaktyki stomatologicznej oraz leczenia stomatologicznego w pełnym zakresie usług z wyjątkiem ortodoncji.

Opieka stomatologiczna nad uczniami będzie realizowana w gabinecie dentystycznym zlokalizowanym poza szkołą w:

Szkolny Gabinet Stomatologiczny w Golinie:

Kopernika 12 , 62-590 Golina

Godziny przyjęć:

  • poniedziałek w godzinach od 12:00 do 13:00,
  • wtorek w godzinach od 12:00 do 13:00,
  • czwartek w godzinach od 12:00 do 13:00,
  • piątek w godzinach od 12:00 do 13:00

Uczeń korzystający z opieki stomatologicznej jest zobowiązany potwierdzić przynależność do danej szkoły poprzez okazanie legitymacji szkolnej, co powinno być odnotowane przez lekarza stomatologa w dokumentacji stomatologicznej.

 

Uczeń pełnoletni lub rodzic niepełnoletniego ucznia musi podpisać oświadczenie znajdujące się w załączniku.

Zgoda_na_wykonywanie_swiadczen_stomatologicznych (1)

Porozumienie_w_sprawie_opieki_stomatologicznej (2)