Stowarzyszenie „Unia Nadwarciańska zaprasza na spotkania konsultacyjne

Jako Lokalna Grupa Działania rozpoczynamy prace nad nową lokalną strategią rozwoju (LSR), która umożliwi korzystanie ze środków Unii Europejskiej na realizację zaplanowanych przez Państwa zadań, inwestycji oraz inicjatyw, które wpłyną na rozwój naszego obszaru w kolejnym okresie programowania.

Dlatego pragniemy, aby aktywnie uczestniczyli Państwo w jej tworzeniu.

Biorąc pod uwagę dotychczasowe doświadczenia i aktywność mieszkańców w realizacji projektów w poprzednich latach jesteśmy przekonani, że możemy po raz kolejny liczyć na Państwa pomysły i pomoc przy przygotowaniu Lokalnej Strategii Rozwoju.

Zapraszamy na spotkania konsultacyjne poświęcone wypracowaniu założeń Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska” na lata 2023-2027, obejmującej gminy: Zagórów, Lądek, Witkowo, Słupca, Strzałkowo, Ostrowite, Orchowo, m. Słupca, Powidz.

Harmonogram spotkań na stronie:

Tworzymy wspólnie Lokalną Strategię Rozwoju – spotkania konsultacyjne