REKRUTACJA NA KURS FOTOGRAFOWANIA ORAZ NA KURS OPERATORA WÓZKA JEZDNIOWEGO W RAMACH PROJEKTU „ROZWÓJ ZAWODOWY UCZNIÓW W TECHNIKUM NR 1 W ZESPOLE SZKÓŁ EKONOMICZNYCH W SŁUPCY”.

Zapraszamy uczniów ZSE do udziału w bezpłatnych kursach zawodowych w ramach projektu „Rozwój zawodowy uczniów w Technikum nr 1 w Zespole Szkół Ekonomicznych w Słupcy”.

Rozpoczynamy nabór na następujące kursy:

  • kurs fotografowania
  • kurs operatora wózka jezdniowego.

Uczniowie ZSE ubiegający się o uczestnictwo w projekcie składają następujące dokumenty:

  • deklarację udziału w projekcie dla ucznia niepełnoletniego/pełnoletniego
  • dane osobowe zgodnie z zakresem danych osobowych uczestników/uczestniczek biorących udział w projektach realizowanych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020
  • oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
  • oświadczenie w sprawie udostępnienia wizerunku do celów projektowych.

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 8.3. Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 8.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy.

Rekrutacja trwa do 21.11.2022 r.