ZEBRANIE Z RODZICAMI 24.11.2022 godzina 18:00

KOMUNIKAT
Dnia 24.11.2022 o godzinie 18:00 odbędą się zebrania z rodzicami w następujących salach:
KLASY PIERWSZE
1A –  pani Barbara Szymańska – sala nr 5
1R –  pani Urszula Szymczak – Czarcińska – sala nr 10
1W –  pani Edyta Żelek – sala nr 14
1S –  pani Anna Królikiewicz – sala nr 13
1L1 –  pan Marcin Jakóbczak  sala nr 7
1L2 – pani Marzena Bartosik – sala nr 15
1Ż-    pani Katarzyna Antkowska – sala gastronomiczna
KLASY DRUGIE 
2A – pani Zuzanna Bylinowska – sala nr 9
2L – pani Arleta Herudzińska – sala nr 11
2S – pani Anna Rajzner – sala SWD
2R – pani Sylwia Zawrot – sala nr 2
KLASY TRZECIE
3L – pani Magdalena Jakubowska – sala – aula
3S – pani Dorota Szczap – sala nr 12
3R – pani Marta Marciniak – sala nr 8
KLASY CZWARTE
4Ż – pani Agnieszka Shpak – sala nr 1
4S – pan Krzysztof Ratajczyk – sala nr 16
4R – pani Katarzyna Cichomska – sala nr 1B
4A – pani Anna Rędziak – sala nr 3
4B- pan Bartłomiej Zywert – sala nr 4
4L – pani Henryka Pińska – sala nr 6
Nauczyciele uczący w poszczególnych klasach – dyżur w pokoju nauczycielskim 18:00 – 19:00.
Godzina 18.30 – spotkanie studniówkowe w sali nr 3 (wicedyrektor Agnieszka Pol)
Godzina 18:30  – spotkanie z rodzicami uczniów z Ukrainy – sala nr 5 (wicedyrektor Renata Piotrowska – Wożniak)