Ekonomik pamięta o Powstaniu Wielkopolskim 27.12.1918 – 27.12.2022

Powstanie Wielkopolskie wybuchło 27 grudnia 1918 w Poznaniu, w czasie wizyty powracającego do Polski Ignacego Jana Paderewskiego, który w drodze do Warszawy przybył 26 grudnia do Poznania, owacyjnie witany. Tego samego dnia Paderewski wygłosił przemówienie do swoich rodaków licznie zgromadzonych przed hotelem BAZAR. Nazajutrz, 28 grudnia, swoją paradę wojskową na Świętym Marcinie urządzili Niemcy – zrywano polskie i koalicyjne flagi, napadano na polskie instytucje – doszło do zamieszek, w wyniku których wywiązała się walka, podjęta następnie przez oddziały kierowane przez Polską Organizację Wojskową Zaboru Pruskiego.

 

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Maksymiliana Jackowskiego Słupcy znajduje się przy ulicy Powstańców Wielkopolskich 22. Na  okoliczność upamiętnienia powstania wywieszono na szkole flagi.

Konkurs „Moje powstańcze korzenie. Powstanie Wielkopolskie we wspomnieniach rodzinnych”

Wojewoda Wielkopolski Michał Zieliński we współpracy z Telewizją Polską S.A. Oddział w Poznaniu, Instytutem Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu, Kuratorium Oświaty w Poznaniu organizuje konkurs „Moje powstańcze korzenie. Powstanie Wielkopolskie we wspomnieniach rodzinnych”.

Inicjatywa została objęta patronatem prezesa Instytutu Pamięci Narodowej dr Karola Nawrockiego. Ma na celu pobudzić zainteresowanie wśród młodych ludzi historią najnowszą Polski, przybliżyć jej drogę do niepodległości, zwrócić uwagę na znaczenie powstania wielkopolskiego w losach naszego kraju, a także kształtować takie wartości jak wolność, patriotyzm i poczucie przynależności.

Konkurs skierowany jest do uczniów:

  • szkół podstawowych klas 4 – 8,
  • szkół ponadpodstawowych.

Temat pracy – powstanie wielkopolskie z perspektywy rodzinnej bądź regionalnej – ukazanie drogi odzyskania niepodległości przez Polskę z punktu widzenia własnej rodziny, członków lub świadków wystąpienia zbrojnego. Prace powinny mieć formę multimedialną, np.: film, animacja komputerowa, czy interaktywne drzewo genealogiczne.

Prace należy przesłać na nośniku multimedialnym (płyta CD lub pamięć USB) do 16 lutego 2023 roku na adres: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań, z dopiskiem: „PS-VI. Konkurs Powstanie Wielkopolskie –  edycja 2″.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej