WYWIADÓWKA 17.01.2023 HARMONOGRAM

WYWIADÓWKA 17.01.2023

 

  1. SPOTKANIE PREZYDIUM RADY RODZICÓW godz. 17.00 sala nr 2.
  2. Warsztaty dla rodziców z pedagogiem, pedagogiem specjalnym i psychologiem godz. 17.00 sala 1B.
  3. SPOTKANIE STUDNIÓWKOWE godz. 17.30 sala nr 2.
  4. WYWIADÓWKA KLASY 3 i 4 godz. 18.00

3L – SALA NR 10

3S – SWD

3R – SALA NR 11

4Ż – SALA NR 1

4S – SALA NR 8

4R – SALA NR 9

4A – SALA NR 14

4B- SALA NR 15

4L – SALA NR 6

 

  1. WYWIADÓWKA KLASY 1 i 2 godz. 18.30

 

1A – SALA NR 7

1R- SALA NR 12

1W – SALA NR 13

1S- SALA NR 16

1L1 – AULA

1L2 – SALA NR 15

1Ż – SALA NR 14

2A- SALA NR 9

2L- SALA NR 11

2S- SWD

2R- GASTRO

 

  1. Dnia 17 stycznia 2023 r (wtorek) w sali nr 8 odbędą się spotkania rodziców, nauczycieli i specjalistów pracujących z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Celem spotkania będzie ewaluacja WOPFU i IPET oraz ocena udzielanej pomocy psychologiczno – pedagogicznej w  I semestrze.

 

HARMONOGRAM SPOTKAŃ:

Bartosz Grzeszczak – godz 17:35

Julia Pankros  – godz 17:40

Kacper Urbaniak –  godz 17:45

Kamila Łopatka  – godz 17:50

 

Karolina Rakowicz

Dyrektor ZSE