DRZWI OTWARTE W EKONOMIKU – 25.03.2023 SOBOTA

SPOŁECZNOŚĆ EKONOMIKA – zaprasza wszystkich Ósmoklasistów i rodziców w sobotę dnia 25 marca 2023 r. w godzinach 9:00 – 13:00 na DRZWI OTWARTE.

Godzina 9:00 – wejście przy sekretariacie – powitanie przez Samorząd Uczniowski

Godzina 9:15 AULA – powitanie uczniów i rodziców ósmoklasistów przez panią Karolinę Rakowicz – dyrektora ZSE; omówienie rekrutacji, osiągnięć szkoły, przedstawienie oferty na rok szkolny 2023/2024

Godziny 9:00 – 13:00 zwiedzanie szkoły wg harmonogramu

Godzina 12:45 – aula – losowanie nagród

PRZYJDŹ, ZOBACZ, UCZESTNICZ!