REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH ROK SZKOLNY 2023/2024

Rekrutacja na nowy rok szkolny w powiecie słupeckim prowadzona będzie przy pomocy elektronicznego systemu NABÓR:

https://nabor.pcss.pl/powiatslupecki

Dokumenty do szkół będzie można składać: od 15 maja do 16 czerwca 2023 r. 

Dokumenty proszę składać w sekretariacie szkoły.

Szczegóły w zakładce “dla kandydata”.