“KSIĘGOWI” Z EKONOMIKA NA WYKŁADACH NA WYDZIALE EKONOMICZNYM UP POZNAŃ

Dnia 18 maja 2023 roku uczniowie klas 1a (technik ekonomista/technik rachunkowości) oraz 2a (technik ekonomista/technik rachunkowości) pod opieką pani Barbary Szymańskiej,  pani Justyny Grobelnej i  pani Henryki Pińskiej – nauczycieli przedmiotów ekonomicznych; wzięli udział w cyklicznym spotkaniu w ramach podpisanego w 2019 roku porozumienia z Wydziałem Ekonomicznym Uniwersytetu Przyrodniczego  w Poznaniu.

W murach uczelni młodzież przywitał pan prof. UPP dr hab. Rafał Baum prodziekan ds studiów WE oraz pani koordynator z ramienia WE UPP dr Joanna Smoluk-Sikorska. Spotkanie rozpoczęło się prezentacją uczelni oraz kierunków kształcenia, a następnie uczniowie mieli przyjemność uczestniczenia w dwóch
wykładach. Pierwszy z nich dotyczył możliwości podpisywania przez młodzież umów „Zrób to sam!…czyli jakie umowy nastolatek może zawrzeć bez zgody rodziców”, drugi zaś dotyczył problemów otaczającego nas świata „Ale Bank! Wyzwania współczesnego systemu bankowego”.

Klasy ekonomiczne uczestniczyły w tym roku szkolnym w świetnie zorganizowanym “Dniu Współpracy”, a następnie wykładowczynie z wydziału ekonomicznego pani dr Joanna Smoluk – Sikorska i pani dr  Karolina Józefowicz odwiedziły naszą szkołę w “Dniu Ziemi”. Cieszymy się z tak owocnej, wzajemnej współpracy!