ABSOLWENCIE- Planujesz rozpocząć działalność gospodarczą? Mieszkasz w Poznaniu?

POZNAŃSKI OŚRODEK WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI (POWP) pomaga osobom planującym rozpoczęcie działalności gospodarczych i już prowadzących własne firmy poprzez prowadzone doradztwo specjalistyczne w zakresie prawa, księgowości i marketingu.

W Ośrodku można uzyskać informacje jak założyć działalność gospodarczą – wybrać formę jej prowadzenia, określić profil przyszłej firmy, poznać źródła jej finansowania, dowiedzieć się jak przygotować biznesplan czy dokumentację niezbędną przy ubieganiu się o dotację lub pożyczkę na uruchomienie firmy.  Wszystkie świadczone usługi są bezpłatne. Na przełomie czerwca i lipca  Ośrodek planuje zorganizowanie szkolenia online “ABC działalności gospodarczej – jak uruchomić firmę”- wszystkie zainteresowane osoby prosimy o bezpośredni kontakt z POWP.

 

SZKOLNY OŚRODEK KARIER