Informacje i wsparcie dla cudzoziemców

Informujemy, że na terenie województwa wielkopolskiego organizowane są m.in. kursy języka polskiego przez urzędy, instytucje i różne podmioty. 

Przykładowe formy wsparcia:

  •  Darmowy kurs języka polskiego po ukraińsku eTutor, dostępny w aplikacji mobilnej i poprzez przeglądarkę.

https://pomagamukrainie.gov.pl/potrzebuje-pomocy/tlumaczenia

https://ua.etutor.pl/

  • Migrant Info Point

Migrant Info Point w Poznaniu realizuje szereg działań na rzecz cudzoziemców m.in. w zakresie: konsultacji, rozwoju zawodowego, integracji, edukacji.

http://migrant.poznan.pl/uk/

 

SZKOLNY OŚRODEK KARIER