Kategoria: BIP

KOMUNIKAT z dnia 26.10.2020 – WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ Kliknij w poniższy link https://bip.powiat-slupca.pl/slupcap/bip/ogloszenia-i-komunikaty/zespol-szkol-ekonomicznych-w-slupcy.html?pid=7869 Słupca, 26.10.2020 r. WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ Zamawiający, Zespół Szkół Ekonomicznych im. Maksymiliana Jackowskiego w Słupcy, prowadzący postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na podst. art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2019 poz. 1843), którego przedmiotem jest Zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia […]

Czytaj więcej →

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych w Słupcy informuje o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia w ramach projektu „Rozwój zawodowy uczniów w Technikum nr 1 w Zespole Szkół Ekonomicznych w Słupcy”. BIP Powiatu Słupeckiego Kliknij w poniższy link: http://bip.powiat-slupca.pl/slupcap/bip/ogloszenia-i-komunikaty/zespol-szkol-ekonomicznych-w-slupcy.html?pid=7869      

Czytaj więcej →

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO PRACY

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO PRACY – SPECJALISTA DS. KADROWO-PŁACOWYCH (pełen etat umowa na zastępstwo) w Zespole Szkół Ekonomicznych w Słupcy. Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Maksymiliana Jackowskiego w Słupcy informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani: Agnieszka Graczyk zamieszkała Kamień, 62-400 Słupca. Uzasadnienie dokonanego wyboru: Wybrana […]

Czytaj więcej →

NABÓR NA STANOWISKO PRACY  SPECJALISTA DS. KADROWO – PŁACOWYCH

Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Maksymiliana Jackowskiego w Słupcy OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO PRACY  SPECJALISTA DS. KADROWO – PŁACOWYCH  pełen etat (umowa na zastępstwo) Wymagania niezbędne: a)      obywatelstwo polskie, obywatelstwo pozostałych państw Unii Europejskiej lub obywatelstwo innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej […]

Czytaj więcej →