Kategoria: BIP

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. Nazwa zamówienia: Zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia w ramach projektu “Rozwój zawodowy uczniów Technikum nr 1 w Zespole Szkół Ekonomicznych w Słupcy.”

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia w ramach projektu Rozwój zawodowy uczniów w Technikum nr 1 w Zespole Szkół Ekonomicznych w Słupcy Ogłoszenie.pdf

Czytaj więcej →

KOMUNIKAT – INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Poniżej znajduje się informacja z otwarcia ofert w dniu 3.11.2020 r. dotyczy zamówienia: zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia w ramach projektu “Rozwój zawodowy uczniów w Technikum nr 1 w Zespole Szkół Ekonomicznych w Słupcy” w ramach poddziałania 8.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy, Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 INFORMACJA O OTWARCIU OFERT_ […]

Czytaj więcej →

KOMUNIKAT z dnia 26.10.2020 – WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ Kliknij w poniższy link https://bip.powiat-slupca.pl/slupcap/bip/ogloszenia-i-komunikaty/zespol-szkol-ekonomicznych-w-slupcy.html?pid=7869 Słupca, 26.10.2020 r. WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ Zamawiający, Zespół Szkół Ekonomicznych im. Maksymiliana Jackowskiego w Słupcy, prowadzący postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na podst. art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2019 poz. 1843), którego przedmiotem jest Zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia […]

Czytaj więcej →

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych w Słupcy informuje o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia w ramach projektu „Rozwój zawodowy uczniów w Technikum nr 1 w Zespole Szkół Ekonomicznych w Słupcy”. BIP Powiatu Słupeckiego Kliknij w poniższy link: http://bip.powiat-slupca.pl/slupcap/bip/ogloszenia-i-komunikaty/zespol-szkol-ekonomicznych-w-slupcy.html?pid=7869      

Czytaj więcej →