DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Deklaracja dostępności cyfrowej

Oświadczenie w sprawie dostępności

Zespół Szkół Ekonomicznych im. M. Jackowskiego w Słupcy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej www.zseslupca.eu zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. 2019r. poz. 848) oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523  z dnia 11 października 2018r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego oraz Ustawą z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

W Zespole Szkół Ekonomicznych przeprowadzono samocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative, (http://checkers.eiii.eu/ ), z którego wynika, że strona internetowa www.zseslupca.eu spełnia wymagania w 95.09 %.

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest w większości zgodna z wytycznymi dla dostępności treści internetowych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych (załącznik do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. poz. 848), z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

 1. Brak części opisów zdjęć, tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne.
 2. Brak opisu tekstowego modułu wyszukiwania informacji dla osób niepełnosprawnych.
 3. Linki prowadzące do materiałów na innych stronach/podstronach nie zawierają treści tekstowej, którą mogą odczytać programy dla niepełnosprawnych.
 4. Brak tytułu w zagnieżdżonych ramkach tzw. frame i iframe.

Informacje dodatkowe.

 1. Strona aktualizowana na bieżąco.
 2. Zespół Szkół Ekonomicznych dołoży wszelkich starań, aby dostępność i użyteczność strony internetowej była na poziomie WCAG 2.0.
 3. W menu ˃ Kontakt zawarte są dane teleadresowe instytucji

 

Dostępność architektoniczna obiektów Starostwa Powiatu Słupeckiego

Budynek główny, przy ulicy Powstańców Wielkopolskich 22, w którym siedzibę ma Zespół Szkół Ekonomicznych im.  Maksymiliana Jackowskiego w Słupcy nie posiada alternatywnego wejścia przystosowanego do osób niepełnosprawnych. Wejście do szkoły dla osób z niepełnosprawnością ruchową możliwe jest od strony boiska szkolnego „Orlik”. Wewnątrz budynku poczynając od parteru, a kończąc na II piętrze znajdują się podjazdy przyschodowe dla wózków inwalidzkich – mocowane do ściany, wyposażone w siłowniki.

Wejście główne do budynku szkoły posiada dzwonek przywołujący pracownika obsługi, a także zewnętrzną skrzynkę na korespondencję.

Przy budynku jest wydzielone miejsce do parkowania dla osób niepełnosprawnych.

W budynku na parterze znajduje się toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 

Informacja dla użytkowników niepełnosprawnych

 • Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab lub SHIFT+TAB.
 • Linki – także te prowadzące do serwisów zewnętrznych otwierają się w tym samym oknie. Dzięki temu użytkownik ma pełną kontrolę nad swoją przeglądarką.
 • Zadbano o odpowiedni kontrast tekstu do tła. Dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.
 • Osoby zamieszczające teksty na stronie dokładają starań, aby były one zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności,
 • Dokładamy starań by zdjęcia i grafiki w serwisie posiadały zdefiniowane alternatywne opisy, aby ich treść była zrozumiała dla osób niewidomych oraz osób które nie wyświetlają grafiki na przykład na urządzeniach mobilnych.
 • Strony witryny z łatwością można przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych poprawnie wspierających wymienione standardy, takich jak palmtopy, telefony komórkowe. Strona posiada pełne właściwości dla stron responsywnych.
 • Całość serwisu oparta jest na stylach CSS.