Projekt “BĄDŹ SOBĄ Z INNYMI”

urzad marszalkowski

 

 

Stowarzyszenie RAZEM WARTO przy Zespole Szkół Ekonomicznych w ramach projektu pt: „BYĆ SOBĄ Z INNYMI ” zorganizowało 8-dniowy  obóz letni w dniach  od 29 lipca do 5  sierpień 2015 w Podgórzynie w Kotlinie Jeleniogórskiej dla 45 dzieci i młodzieży ( od 9 do 18 lat)  z rodzin z problemem uzależnień  z powiatu słupeckiego.

Głównym zadaniem obozu była realizacja programu profilaktycznego połączonego z oddziaływaniem socjoterapeutycznym.  Dzięki uczestnictwu w projekcie, dzieci i młodzież spędziła bardzo aktywnie letni wypoczynek – piesze wycieczki, basen, gry zespołowe. Mieli również okazje uczestniczyć w wycieczkach do najciekawszych atrakcji Kotliny Jeleniogórskiej takich jak: Chata Walońska, Świątynia Wang, była kopalnia uranu,  Bank Genów Leśnych – zajęcia edukacyjne, kościół Pokoju w Świdnicy. Największym  jednak wyzwaniem dla wszystkich były piesze wycieczki po zakątkach Dolnego Śląska wraz ze zdobywaniem szczytów należących do Korony Gór Polskich (Ślęża, Śnieżka) co pozwoliło im na zgromadzeniu punktów na Górską Odznakę Turystyczną. W czasie pobytu odwiedzili 3 wodospady w Karkonoszach (Kamieńczyk, Szklarka i Podgórnej), odbyli dwie całodniowe wycieczki do południowych sąsiadów – Czechów. I –wycieczka do Pragi, II – wycieczka do: Harrachova, Bozkovskiej Jaskini.

 

Cele projektu:

 • integracja grupy i stworzenie atmosfery bezpieczeństwa,
 • zachęcanie do pozytywnego myślenia o sobie,
 • wzmacnianie poczucia własnej wartości,
 • kształtowanie umiejętności konstruktywnego porozumiewania się z innymi,
 • budowanie pozytywnych komunikatów,
 • rozwijanie umiejętności rozwiązywania konfliktów i wpływania na sytuację trudną,
 • nabycie umiejętności zachowań asertywnych,
 • uświadomienie mechanizmu nacisku grupowego i nabycie umiejętności mówienia „nie”,
 • poznanie czynników stresogennych i własnej odporności na stres,
 • poznawanie nowych sposobów radzenia sobie w sytuacji trudności i konfliktu,
 • budowanie pozytywnego nastawienia do świata i ludzi,
 • rozwijanie empatii, wyzwolenie motywacji do pomagania innym,
 • pracę nad rozwojem indywidualnych cech osobowościowych,
 • skuteczne dostarczenie uczestnikom wiedzy pomocnej w kształtowaniu zdrowego stylu życia, zwiększenie ich dystansu do używania substancji psychoaktywnych (alkoholu, nikotyny, narkotyków),
 • Wskazanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu.

 

Budżet projektu

Wartość projektu: 49 950 zł

Wartość dofinansowania: 43 071 zł

Wkład własny: 6 879 zł