Projekt “LUBIĘ SIEBIE”

urzad marszalkowski

 

 

Stowarzyszenie RAZEM WARTO przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Słupcy zrealizowało projekt pt: „LUBIĘ SIEBIE” dofinansowany z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. W ramach projektu 40 dzieci i młodzieży z rodzin z problemem uzależnień  z powiatu słupeckiego wzięło udział  w 8 – dniowym  obozie letnim w Grzybowie nad morzem, w dniach 13.08. – 20.08.2014 r.

Wyjazd miał na celu realizację programu profilaktycznego połączonego z oddziaływaniem socjoterapeutycznym. Wykwalifikowani wykładowcy prowadzili zajęcia w formie systematycznych spotkań w małych grupach oraz terapii indywidualnej.

 

Cele projektu:

 • integracja grupy i stworzenie atmosfery bezpieczeństwa,
 • zachęcanie do pozytywnego myślenia o sobie,
 • wzmacnianie poczucia własnej wartości,
 • kształtowanie umiejętności konstruktywnego porozumiewania się z innymi,
 • budowanie pozytywnych komunikatów,
 • rozwijanie umiejętności rozwiązywania konfliktów i wpływania na sytuację trudną,
 • nabycie umiejętności zachowań asertywnych,
 • uświadomienie mechanizmu nacisku grupowego i nabycie umiejętności mówienia „nie”,
 • poznanie czynników stresogennych i własnej odporności na stres,
 • poznawanie nowych sposobów radzenia sobie w sytuacji trudności i konfliktu,
 • budowanie pozytywnego nastawienia do świata i ludzi,
 • rozwijanie empatii, wyzwolenie motywacji do pomagania innym,
 • pracę nad rozwojem indywidualnych cech osobowościowych,
 • poznanie idei i zasad działania grup samopomocowych.

 

Budżet projektu

Wartość projektu: 49 000 zł

Wartość dofinansowania: 43 700 zł

Wkład własny: 5 300 zł