Projekt “Pierwsza pomoc”

Kapital Ludzki

 

 

Projekt pt. “Pierwsza Pomoc” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Cele projektu

Celem projektu, którego realizację zaplanowano na okres od 1.01.2011r.- 30.06.2011r., jest  promocja i profilaktyka zachowań i działań w stanach zagrożenia życia i zdrowia wśród społeczności lokalnej – pracowników ZSE, uczniów i ich rodziców.

 

Celami szczegółowymi są m.in.:

 1. Zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy
 2. Zdobycie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach nagłych – zagrażających życiu i zdrowia
 3. Rozpowszechnienie kart ICE (In Case of Emergency czyli „w nagłych przypadkach”), na których umieścić można informacje ułatwiające zespołom ratowniczym udzielenia pomocy
 4. Rozpowszechnienie  wprowadzenie w telefonie komórkowym pod skrótem ICE numery do najbliższej osoby, która może udzielić ratownikom informacji o osobie, która uległa wypadkowi,
 5. Nabycie prawidłowych postaw i relacji osoba poszkodowana a świadek wypadku
 6. Zapoznanie młodzieży z zawodem RATOWNIKA MEDYCZNEGO

 

Grupa docelowa

Projekt skierowany jest do młodzieży  uczącej się w ZSE oraz ich rodziców i pracowników ZSE.

 

Finanse projektu

Wartość projektu: 48 950,00 zł
Wartość dofinansowania:  49 850,00zł

 

Działania:

 1. Przeprowadzenie szkoleń z ABC Pierwszej Pomocy. 
  Uczestnicy tych szkoleń zapoznają się z najważniejszymi zasadami podczas udzielania PP (zabezpieczenia miejsca, powiadomienia służb ratowniczych, sprawdzenia czy bezpiecznie może udzielić PP, zabezpieczenia ofiary przed utratą ciepła, uspokojenia jej i samemu zachowania spokoju a następnie przekazania pełnych, sensownych i rzeczowych  informacji przybyłym na miejsce zdarzenia ratownikom medycznym)
 2. Przeprowadzenie szkoleń z XYZ  Pierwszej Pomocy.
  W szkoleniu XYZ  Pierwszej Pomocy wezmą udział 10 uczniów, którzy zainteresowani są poszerzeniem wiedzy i umiejętności z zakresu udzielania Pierwszej Pomocy. Program tego szkolenia pozwoli również  młodzieży na zapoznanie się z zawodem ratownika medycznego.