Projekt „Rehabilitacja – moje drugie życie”

Stowarzyszenie Razem warto przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Słupcy w okresie od 01.09.2013r. – 30.11 2013r. realizowało projekt współfinansowany ze środków PFRON będących w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego „Rehabilitacja – moje drugie życie”. W ramach projektu osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności spowodowanej stwardnieniem rozsianym , urazem czaszkowo – mózgowym i udarem mózgu zostały objęte rehabilitacjom oraz zespołem działań organizacyjnych, leczniczym, psychologicznych i społecznych zmierzających do osiągnięcia możliwie najwyższego poziomu ich funkcjonowania, jakości życia i integracji społecznej.

Celem projektu była pomoc pacjentowi niepełnosprawnemu aby:

  • Uzyskać jak największy stopień sprawności,
  • Całkowicie lub częściowo przywrócić sprawność ruchową,
  • Zwiększyć zdolność do wykonywania czynności życia codziennego,
  • Umożliwić aktywne uczestnictwo w życiu rodzinnym, społecznym i zawodowym.

Wartość projektu  229 680 zł
Wkład własny  2 780 zł
Wkład osobowy  6 900 zł